Slaapapneu & CPAP

Een korte introductie over de ademhaling-gerelateerde slaapstoornis slaapapneu en de meest voorgeschreven vorm van behandeling, CPAP.

Slaapapneu

Apneu komt van het Griekse woord voor "zonder adem". Slaapapneu staat daarom voor de stoornis welke mensen doet stoppen met ademenen tijdens de slaap. Pas in recente jaren is slaapapneu erkent als een daadwerkelijke stoornis. Voorheen, voornamelijk door het gebrek aan inzicht in de complexe symptomen, werden klachten vaak afgewimpeld als stress-gerelateerd of als teken van algemeen slechte staat van gezondheid.

Apneu & Hypopneu

Hoe erg slaapapneu in een bepaalde patient is wordt uitgedrukt in het aantal apneu en hypopneu momenten per uur. Een apneu is het volledig stoppen van de ademhaling voor een periode van minstens 10 seconden. Hypopneu is het geval waarin er wel wordt ingeademd maar in significant mindere mate.

Gevolgen van Slaapapneu

Door de gebrekkige toevoer van lucht naar de longen daalt de hoeveelheid zuurstof in het bloed. Alle organen in het lichaam hebben zuurstof nodig voor de nodige stofwisseling en andere processen. Extreem lage zuurstofgehaltes in het bloed kan direct tot de dood leiden. Chronisch lage bloed-zuurstofgehaltes zorgt voor oververmoeidheid en kan het ontwikkelen van ziektes zoals kanker bevorderen. Het hart probeert door harder te pompen meer zuurstof naar de organen te brengen. Zodoende zijn ook hartproblemen vaak te vinden onder slaapapneu patienten.

OSAS: Obstructief Slaap Apneu Syndroom

Als een obstructie in de luchtwegen de oorzaak is van slaapapneu spreekt men van Obstructief Slaapapneu (OSA of OSAS). In de meeste gevallen gebeurt dit door overgewicht. Overtollig weefsel in de keel of een dikke tong blokkeren de luchtpijp wanneer de spieren ontspannen tijdens de slaap. In de keel kan zo een blokkage vormen waardoor de patient niet kan ademhalen. In slanke mensen kan alsnog obstructief slaapapneu ontwikkelen als deze een kaakvorm bezitten welke de tong achteruit duwt of als ze een nauwe luchtweg hebben.

CSAS: Centraal Slaap Apneu Syndroom

Centraal slaapapneu komt veel minder voor en is moeilijker te constateren. In dit geval weigert of lukt het de hersenen niet signalen naar de luchtwegen en longen te sturen om adem te halen. Zenuwimpulsen worden niet gestuurd of komen niet op de juiste plaats aan.

Symptomen van Slaapapneu

Mensen die lijden onder slaapapneu weten het vaak zelf niet. Vooral tijdens de nacht is het, vooral zonder bedpartner, moeilijk te constateren. Wanneer een apneu of hypopneu gebeurt en het zuurstofgehalte gevaarlijk laag daalt, sturen de hersenen als een alarmsignaal een soort schok door het hele lichaam om ze wakker te maken. Patienten schrikken kort wakker, halen diep adem en vallen weer in slaap. Omdat de paniek zo kort is herinneren patienten deze momenten maar zelden. Zelfs als zulke apneu momenten soms honderden keren per nacht voorkomen. Snurken wordt meestal wel waargenomen door zowel de patient als de partner, andere mensen in het huis en soms zelfs buren.

Symptomen die doorgaans wel herkend worden:

CPAP

CPAP is de Engelse afkorting voor Continuous Positive Airway Pressure. Letterlijk vertaald "Constante Positieve Luchtweg Druk". Uitgevonden in de vroege jaren tachtig, CPAP is nu de meest toegepaste therapie voor slaapapneu patienten. Een CPAP is een apparaat dat lucht via een slang en masker de luchtweg in blaast. Het is echter geen beademingsapparaat. De positieve luchtdruk (als in, druk hoger dan de atmosfeer om ons heen) werkt als een krik om de luchtpijp open te houden. De patient kan dan zelf vrij ademen.

CPAP apparaten zijn als computers in de afgelopen 20 jaar gekrompen van kast-formaat tot kleiner dan een schoenendoos welke gemakkelijk op het bedkastje past. Maskers varieren in vele soorten en maten. Oorspronkelijk waren het voornamelijk neusmaskers en maskers welke over zowel de neus als mond pasten om zo de lucht door de neus of mond toe te brengen. De afgelopen jaren zijn directe verbindingen met de neusgaten erg populair geworden, voornamelijk door het verminderd aanraken van de huid in het gezicht.

Alternatieve Opties voor Behandeling Slaapapneu

Waar CPAP geen optie is of in het geval van erg lichte slaapapneu zijn er alternatieven. In sommige gevallen kunnen operaties een uitweg bieden. Met lasers kan weefsel achter in de keel weggebrand worden bijvoorbeeld. De tandarts kan ook helpen door een beugel aan te meten welke de kaak in zo'n positie kan houden tijdens de nacht dat obstructies niet of nauwelijks meer kunnen vormen.

Verder Lezen over Slaapapneu

Verder Lezen over Slaapapneutherapie-apparatuur